A Longer Table (2019)

A Longer Table är en processinriktad utställning kurerad av Heather Jones och Sally Müller på Köttinspektionen i Uppsala, i samarbete med konstnärerna Ami Kohara, Erik Sjödin och Jacek Smolicki. Tillsammans undersöker Jones och Müller begreppet gästfrihet, i samtidskonsten i allmänhet, samt mer specifikt, i lokala konstscener som Köttinspektionen. Mitt i en allt snabbare livsstil, med globala omflyttningar, konflikter kring identitet och tillhörighet, och desperat längtan efter historia, gemenskap och tillhörighet, är detta projekt ett första steg i utforskningen av gästfrihet som koncept. Hur kan det anpassas för samtidskonst och dess relation till sin publik och samhället i helhet? Samarbetsprojektet undersöker frågor som “hur kan konsten existera som en viktig del av samhället”, “hur gemenskap och kontakter kan bildas och stärkas genom konsten” och “hur konsten kan integreras med andra discipliner för att skapa en mer holistisk förståelse av livet på jorden idag”. Eftersom konstverken bygger på att skapa gemenskap, är även själva utställningen tänkt som "ett besök”, vilket rimmar med idén att konst, och hur den presenteras, måste vara gästvänlig. Sammantaget så är detta de idémässiga och praktiska ramarna för utställningen A Longer Table. Samtal om inkludering / uteslutning, tillhörighet, samhället, vårt förhållande till icke-människor, samt eventuella problem med gästfrihet: obehag, missförstånd, kulturella felsteg, olika förväntningar och misslyckanden.

The Political Beekeeper's Library at Köttinspektionen 2019

[Den politiska biodlarens bibliotek]

Den politiska biodlarens bibliotek är ett arbete med att samla in, organisera och presentera böcker där paralleller dras mellan hur människor och bin är socialt och politiskt organiserade. Bin är ett av de djur det skrivits mest om och har i omfattande utsträckning förekommit i filosofin och litteraturen. Titlarna i biblioteket tecknar ett fascinerande narrativ som tar sin början i Aristoteles Historia Animalium (Djurens naturhistoria) (300-talet f.Kr.), via Charles Butlers The Feminine Monarchy (1609) fram till Thomas D. Seeleys Honeybee Democracy (2010). Vad som börjar som en historia om patriarkal monarki slutar i en berättelse om radikal demokrati. Det kan hävdas att böckernas författare, när de spekulerade kring binas liv, sa mer om gränserna för sin egen mänskliga förståelse än om bin. Likväl är det människornas förhoppning om att lära sig från denna sofistikerade art som går som en röd tråd genom boksamlingen. Besökare uppmuntra att sitta ner en stund, läsa och försöka utvidga det människocentrerade perspektiv författarna har kämpat med att skifta.

Our Friends The Pollinators Workshop at Köttinpektionen 2019

[Våra vänner pollintörerna utställning och workshop]

Våra vänner pollinatörerna är en inkluderande workshop för alla åldrar med fokus på att konstruera och placera ut bostäder för pollinerande insekter. Nya studier har visat att vilda pollinatörer som solitärbin, humlor och fjärilar är avgörande för effektiv pollinering av matgrödor och vilda blommor. Tyvärr är många arter av vilda pollinatörer hotade eller på väg att försvinna helt. En av flera faktorer som bidrar till nedgången av vilda pollinatörer är brist på bra boplatser. I den här drop-in workshopen uppmuntras besökare att bygga bostäder för solitärbin som murarbin och lövskärarbin genom att borra hål i och måla vedträn. Vedträna placeras sedan ut i ett skyddat läge med morgonsol, till exempel på sydsidan av ett hus. Förhoppningsvis kan solitärbin sedan hitta bostäderna och flytta in.

The Fire Soup Kitchen at Köttinspektionen 2019

[Mobilt kök för att laga eldsoppa]

Det mobila eldsoppköket är ett av flera mobila vedeldade kök konstruerade inom projektet “Vi bär fortfarande på elden” i syfte att utforska mänskliga relationer till eld genom att skapa olika möjligheter till social interaktion och matlagning. Köket används för deltagande utflykter under utställningsperioden. I konsthallen presenteras köket tillsamman med en gryta innehållande böcker som belyser olika aspekter av människans långa och komplexa relation till eld och som även kan tolkas som en "intellektuell soppa".

The Bee Shed at Lotsjon 2018

[Eldsoppa utanför Köttinspektionen]

En eldsoppa är en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Eldsoppan kan också tolkas som en metafor för den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld.

OBS: Det är generellt inte tillåtet att elda i tätbebyggt område eller under varma sommarmånader. Innan du gör upp en eld: 1. Kolla med räddningstjänstens om det är tillåtet att elda. 2. Elda inte när det blåser och är torrt, då sprider sig elden mycket fort. 3. Ha alltid släckningsutrustning till hands. 4. Se alltid till att vara minst två personer om något händer. 5. Se till att ha möjlighet att larma om olyckan skulle vara framme, till exempel med mobiltelefon.

A LONGER TABLE inkluderade även en paneldiskussion om pollinatörer med konstnär och researcher Erik Sjödin, Karin Ahrné från ArtDatabanken och konstpedagog Christina Hillheim från Uppsala folkhögskola, diverse utställningsverk och workshop av konstnären Ami Kohara, ljud performance av Jacek Smolicki, samt en research avedlning av curatorerna Heather Jones och Sally Müller. Här finns en research blog för projektet och ett utställningshäfte.