Människor och bin, Under tallarna (2015)

Människor och bin var en studiecirkel hos kultur- och odlingskooperativet Under tallarna i Järna.

I studiecirkeln träffades deltagarna och fördjupade sig i temat människor och bin. Studiecirkeln leddes av Erik Sjödin och genomfördes i anslutning till Under tallarnas bikupor i Järna.

Deltagarna i studiecirkeln läste och diskuterade följande texter och böcker om människor och bin:

Träff #1
Den Politiska Biodlarens Bibliotek, Erik Sjödin (2015)

Träff #2
The Smell of Selfless Love, Green and Ginn (2014)

Träff #3
Ecologies of Empire, Jake Kosek (2010)

Träff #4
Empowering Nature, Anna Lowenhaupt Tsing (1995)

Träff #5
Disappearing Bees, Sumugan Sivanesan & Tessa Zettel (2015)
Den politiska bioldarens bibliotek, Under tallarna 2015

Fotografierna (diabilder) och ljudinspelningen ovan är från Under tallarna där studiecirkeln genomfördes under sommaren 2015. Under hösten presenterades dokumentation från studiecirkeln som en del av utställningen Den Politiska Biodlarens Bibliotek hos Art Lab Gnesta. En fotobok finns här.

Människor och bin är en del av Utlöparna, ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Under tallarna och Art Lab Gnesta.