Österängen's öppna utekök (2020)

Fire Soup, Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin.

Österängens öppna utekök är ett utekök med en kombinerad vedeldad spis och kolgrill. Köket kan användas som en traditionell grill men också för att koka och steka mat över eld.

Syftet med köket är att stödja varierad matkultur, utomhustrivsel och gemenskap, samt att påminna om och informera om människans långa relation till eld. Trädstammarna som fungerar som sittplatser är från träd i området som var planerade att fällas för andra anledningar än till köket. De ger möjlighet för insekter att hitta skydd och boplatser och är därför ett litet bidrag till områdets biologiska mångfald.

Fire Soup, Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin. Fire Soup, Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin.

Köket adopterades snabbt av det intilliggande odlingsinitiativet ÖK Kolonilott och har också använts av boende i området. Det återstår dock att ses om raketspisen är en bra idé i sammanhanget. Som en del av invigningen av köket arrangerades en workshop där deltagarna lagade eldsoppa på spisen, bakade pinnbröd på grillen och samtalade om människans långa och komplexa relation till eld.

En eldsoppa är en varm och stark soppa lagad över eld och bestående av röda, orangea och gula ingredienser. Ingredienserna i soppan som lagades under invigningen skördades från den intilliggande odlingen och inkluderade pumpor, betor och morötter. Eldsoppa som begrepp kan också tolkas som en metafor för den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld.

Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin. Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin.

Hos Österängens konsthall finns en låda att låna med utrustning för matlagningsaktiviterer i köket samt en handbok i grunläggande eldsäkerhet och hur man använder spisen och grillen. I handboken finns också recept på eldsoppa och pinnbröd samt en kort essä om männikan, elden och maten. Handboken finna att ladda ner här som pdf.

Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin. Österängens Open Outdoor Kitchen. Photo: Erik Sjödin.


I utställningen Naturen tar över på Österängens konsthall presenterades en modell av uteköket samt lådan för köket. I lådan finns soppskålar, kastrull och diverse andra redskap för att äta och laga mat, samt böckerna Catching Fire: How Cooking Made Us Human av Richard Wrangham, Fire and Civilization av Johan Goudsblom och Cooked av Michael Polland.

Tack till Österängens Konsthall, Vätterhem, ÖK Kolonilott och Naturen tar över / Statens konstråd.