Waggle Dance, Konsthall C (2022)

Waggle Dance, Konsthall C 2022. Photo: Erik Sjödin.

[Vänster: Den politiska biodlarens bibliotek. Höger: Modell av en honungsbihjärna.]

Projektet Waggle Dance på Konsthall C för samman flera arbeten om människor och bin.

Den politiska biodlarens bibliotek är ett arbete med att samla in, organisera och presentera böcker där paralleller dras mellan hur människor och bin är socialt och politiskt organiserade. Bin är ett av de djur det skrivits mest om och har i omfattande utsträckning förekommit i filosofin och litteraturen. Titlarna i biblioteket tecknar ett fascinerande narrativ som tar sin början i Aristoteles Historia Animalium (Djurens naturhistoria) (300-talet f.Kr.), via Charles Butlers The Feminine Monarchy (1609) fram till Thomas D. Seeleys Honeybee Democracy (2010). Vad som börjar som en historia om patriarkal monarki slutar i en berättelse om radikal demokrati.

Modell av en honungsbihjärna är del av en pågående undersökning av honungsbiets hjärna samt likheter och skillnader med den mänskliga hjärnan. Den 3D-printade trämodellen som presenteras i utställningen är en fysiks representation av "Honeybee Standard Brain", en digital model sammansatt av Menzel Neurobiology group vid Frie Universität Berlin från bilder av bihjärnor tagna med konfokalmikroskop. Forskarnas model är tänkt som ett verktyg för att jämföra former och strukturer i honungsbihjärnan och för att relatera dessa till funktionella egenskaper. Representationen av modellen i utställningen är presneterad i delar, som ett pussel, och tänkt som en abstrakt och öppen ingång till frågor om kognition och medvetande i bin, människor och andra varelser.

Waggle Dance, Konsthall C 2022. Photo: Erik Sjödin. Waggle Dance, Konsthall C 2022. Photo: Erik Sjödin.

[Odlingar med blommande växter för pollinatörer.]

På en obrukad yta bakom konsthallen improviserades odlingar i pallkragar med blommande växter för pollinatörer och växtfärgning. Förhoppningen är att mer genomarbetade och permanenta strukturer för odling ska ersätta pallkragarna framöver.

Waggle Dance, Konsthall C 2022. Photo: Erik Sjödin. Waggle Dance, Konsthall C 2022. Photo: Erik Sjödin.

I workshoppen Våra vänner pollinatörerna byggde barn och vuxna bostäder för solitärbin. Workshop deltagarna gjorde också krukor av tidningspapper och sådde frön som förodlades i konsthallen och planterades i odlingarna utanför konsthallen senare på våren. Mot slutet av sommaren anordnades en till workshop där deltagarna lärde sig att göra garnblommor och att färga garn med blommor från odlingarna bakom konsthallen.

Utställningen och odlingarna är en del av Sånger till Hökarängen, ett projekt som frågar sig hur ett grannskap kan återupptäcka dolda offentliga utrymmen där subjektiva upplevelser kan delas kollektivt.

Tack till Konsthall C, Stockholmshem och curator Ulrika Flink.