Eldsoppa, Gladöskogen (2021)

Eldsoppa, Gladöskogen 2021. Foto: Erik Sjödin.

Tillsammans med konstnären Erik Sjödin besökte deltagare i Friluftsliv med Fullersta gård Gladöskogens naturreservat för att lagade eldsoppa och samtala om människans långa och komplexa relation till eld.

En eldsoppa är en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Eldsoppa som begrepp kan också tolkas som en metafor för den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld.

Samtalet mellan Erik Sjödin och deltagarna kretsade kring idén om Pyrocen. Ett begrepp som föreslår att det är användandet och kontrollerandet av eld som är den mest påtagliga av människans aktiviteter och att vi nu lever i en “eldens tidsålder” där eldens påverkan kan jämföras med isens under tidigare istider.

Eldsoppa, Gladöskogen 2021. Foto: Erik Sjödin. Eldsoppa, Gladöskogen 2021. Foto: Erik Sjödin.

Eldsoppa med Fullersta gård är en del av Friluftsliv med Fullersta gård där konstnärerna Juanma González, Susan Whitlow och Erik Sjödin bjuder in till utflykter i konstens anda i anslutning till olika delar av Huddingeleden.

Programmet riktar sig till alla som vill bekanta sig med Huddinges naturområden och som är nyfikna på hur konstnärer tänker. Aktiviteterna ger tillfälle för samtal och utbyte både med konstnärerna och med de andra deltagarna, utan krav på förkunskaper eller stor friluftsvana.

Huddingeleden är en ca 83 km lång vandringsled och löper genom hela kommunen och knyter samman dess 13 skyddade naturområden. Stigar och leder tar oss från höghus och villa till orörda skogar, fågelrika sjöar och ett levande kulturlandskap.

Dagarna förenar friluftsliv, kulturarv och samtidskonst.

Tack till Fullersta gård och curator Kristina Lindemann.