Österängens öppna utekök, Österängens konsthall (2020)

Österängen's öppna utekök, Österängens konsthall (2020). Photo: Marcus Gyllborg.

[Modell över Österängens öppna utekök.]

Gemenskapspraktik deltar i "Naturen tar över - Utställningen" på Österängens Konsthall med material relaterat till projektet "Österängens öppna utekök".

"Naturen tar över över" är ett projekt vars syfte är att undersöka om konstnärliga gestaltningar kan bidra till ökad biologisk mångfald i detaljplanerade områden. Antingen direkt - eller genom att kommentera eller belysa olika aspekter av artrikedom och diversitet.

Projektet vill också hitta sätt att vidga ­begreppet offentlig konst så att även tillfälliga eller semipermanenta uttryck kan representeras.

Österängens öppna utekök är ett utekök med en kombinerad vedeldad spis och kolgrill. Köket kan användas som en traditionell grill men också för att koka och steka mat över eld.

Syftet med köket är att stödja varierad matkultur, utomhustrivsel och gemenskap, samt att påminna om och informera om människans långa relation till eld. Trädstammarna som fungerar som sittplatser är från träd i området som var planerade att fällas för andra anledningar än till köket. De ger möjlighet för insekter att hitta skydd och boplatser och är därför ett litet bidrag till områdets biologiska mångfald.

Österängen's öppna utekök, Österängens konsthall (2020). Photo: Marcus Gyllborg.

[Utrustning och böcker till Österängens öppna utekök.]

Tack till Österängens konsthall.