Våra vänner pollinatörerna (2012 - 2013)

I Våra vänner pollinatörerna bygger barn, ungdomar och vuxna bostäder åt pollinatörer som honungsbin, vilda bin och humlor. Honungsbin är fantastiska pollinatörer, men nya studier har visat att vilda pollinatörer ofta är ännu viktigare för effektiv pollinering. Tyvärr har honungsbin det svårt just nu och många arter av vilda pollinatörer är på väg att försvinna helt. En av flera faktorer som bidrar till nedgången av vilda pollinatörer är brist på bra boplatser. I vissa fall kan deras situation förbättras genom att man bygger bostäder åt dem, men att bygga bostäder åt pollinatörer kan vara vara en bra ide även om det inte alltid är det bästa sättet att hjälpa pollinatörerna.

"Om insektsspanare blir engagerade i de interaktioner de ser i sin trädgård, så kanske de blir starkare förespråkare för att hålla väggrenar fria från ogräsmedel, för att försäkra att endast biologiska bekämpningsmedel används för att att hantera skadedjur på matgrödor och för att etablera korridorer som länkar samman skyddade områden." - The Forgotten Pollinators, S. L. Buchmann and G. P. Nabhan

Våra vänner pollinatörerna på Hästa gård, Erik Sjödin 2012

Våra vänner pollinatörerna började våren 2012 på Hästa gård, en publik bondgård i Stockholm som vid denna tidpunkt drevs av 4H. På Hästa gård kunde besökare på gårdens vårbruksdag i maj tillverka hus för solitära bin genom att såga av bitar från träd som huggits ned på gården, och sedan borra hål i bitarna och fästa snören genom att hamra in spikar. På det viset lärde sig besökarna både om pollinatörer och fick prova på grundläggande trähantverk. De färdiga husen fick besökarna antingen ta med hem eller placera ut på gården. Husen byggdes efter instruktioner från Naturhistoriska riksmuseet. Alla barn åtföljdes av vuxna och arbetsstationen vara hela tiden under nära uppsyn för att undvika olyckor.

Våra vänner pollinatörerna på Hästa gård, Erik Sjödin 2012

Det är viktigt att bostäder för pollinatörer konstrueras rätt. Här finns en ingående guide till att bygga bostäder pollinatörer.

Våra vänner pollinatörerna på Färgfabriken, Erik Sjödin 2012

Hösten 2012 fortsatte Våra vänner pollinatörerna på Färgfabriken som en del av utställningen Stockholm on the Move. I utställningen visades hus för solitära bin, humlor och fjärilar, samt riktiga konserverade exemplar av dessa djur lånade från Naturhistoriska riksmuseet.

Våra vänner pollinatörerna - Workshop på Färgfabriken, Erik Sjödin 2012

Under en helg fick besökare av utställningen bygga hus för solitära bin av vass.

Våra vänner pollinatörerna - Seminarium på Färgfabriken  2012, Erik Sjödin 2012

Det anordnades också ett seminarium om pollinatörer och ekosystemtjänster i städer. Deltagare i seminariet var Erik Sjödin (konstnär och researcher), Karolina Lisslö (biolog och stadsbioldare), Maria Bergström (biolog och naturguide) samt Jonas Torsvall (arkitekt).

Våra vänner pollinatörerna på Hästa gård, Erik Sjödin 2012

Efter utställningen transporterades bostäderna för pollinatörer till Hästa gård där de beboddes av vilda bin. Tanken var att fortsätta projektet på Hästa gård genom att bygga mer permanenta bostäder åt pollinatörer på platsen där gården tidigare hade sin köksträdgård. Eftersom gården gick i konkurs och bytte förvaltare så fortsatte projektet istället på Eggeby gård, en före detta bondgård (nu folkpark) i närheten av Hästa gård.

Våra vänner pollinatörerna har visats på Hästa gård i maj 2012, på Färgfabriken i november 2012 - mars 2013 och på Eggeby gård från 2014. Projektet har genomförts av Erik Sjödin med hjälp av Hästa gård i Stockholm, Färgfabriken i Stockholm (SE), Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Karin Ahrné vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.