Den politiska biodlarens bibliotek (2015)

Den politiska biodlarens bibliotek är ett arbete med att samla in, organisera och presentera böcker där paralleller dras mellan hur människor och bin är socialt och politiskt organiserade.

Biblioteket inkluderar runt trettio titlar. I stora drag reflekterar böckerna i biblioteket en historisk utveckling där det har skett en förändring från att bisamhället beskrivs som ett kungadöme till att det beskrivs som en demokrati. Nyckelböcker i bilioteket är: Historia animalium (Djurens naturhistoria) av Aristoteles (från 400-talet f.Kr), i vilken bisamhället beskrivs som en monarki med en kung; The Feminine Monarchy av den engelske biodlaren Charles Butler (1609), som var en av de första böckerna där bisamhället beskrivs som en monarki med en drottning och inte en kung; samt Honeybee Democracy av den amerikanske sociobiologen Thomas D. Seeley (2010), i vilken bisamhället beskrivs som en demokrati där arbetsbin tar beslut tillsammans.

Här är en introduktion till biblioteket av Caroline Malström, Art Lab Gnesta.

The Political Beekeekeper's Library at Art Lab Gnesta 2015

[Ovan till vänster: Presenation av Den politiska biodlarens bibliotek hos Under tallarna 2015. Ovan till höger: Utställning hos Art Lab Gnesta 2015.]

Utställningen på Art Lab Gnesta inkluderade Den Politisk Biodlarens Bibliotek samt en video där biologen och biodlaren Thomas D. Seeley förklarar hur honungsbin använder svärmintelligens för att ta kritiska beslut om en ny boplats. Den beslutsmodell som bina använder förklaras i detalj i Seeleys bok "Honeybee Democracy" som ingår i biblioteket. I utställningen ingick också reproduktioner av vetenskapliga illustrationer från böcker i Den politiska biodlarens bibliotek. Dessa illustrerar aspekter av bins kommunikation, beslutsfattande och neurobiologi. Biblioteket inreddes med möbler gjorda på 1950- till 1970-talet av möbeldesignern Marita Mörck-Schultz. Karl Schultz och Marita Mörck-Schultz arv är fundamentet för Art Lab Gnesta.

Drawings at Art Lab Gnesta 2015

I videon nedan förklarar Erik Sjödin lite om bakgrunden till Den politiska biodlarens bibliotek.

Tack till Art Lab Gnesta, Konstfrämjandet, Under tallarna, deltagarna i studiecirklen Människor och bin, The Department of Neurobiology and Behaviour at Cornell University och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Bibliotek.