Den politiska biodlarens bibliotek, Apoidea (2020)

en politiska biodlarens bibliotek, Apoidea / Eksjö Museum (2020). Foto: Erik Sjödin.

[Den politiska biodlarens bibliotek, Apoidea / Eksjö Museum (2020)]

I Apoidea - en konstutställning om bin visas videoverk, teckningar, ljudverk, målningar, skulpturer och installationer av Cecilia Edefalk, Anders Knutsson, Anx Kupiainen, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin och Ulrika Sparre. Programmet inkluderar även workshops - som ställts in p.g.a. covid-19 - och en föreläsning med curatorn och filosofen Sue Spaid.

Med utställningen Apoidea hoppas vi att kunna utvidga det människocentrerade perspektivet på vår omvärld och öka kunskapen kring binas betydelse. Sex samtidskonstnärer ger var sitt perspektiv på bin.

Erik Sjödin bidrog med Den politiska biodlarens bibiliotek samt illustrationer reproducerade från förlagor ur böcker i biblioteket.

Utställningen visas i samverkan mellan Nässjö konsthall och Eksjö museum.

Curators: Kalinka Ussing och Pia Löfgren.