Utan titel / Årstafältet (2009 - 2010)

Our Friends The Pollinators at Bildmuseet

Our Friends The Pollinators at Bildmuseet

[Konstgjort fikusträd, Årstafältet 2009 - 2010]

Stockholms stad anordnade hösten 2008 en inbjuden formgivningstävling om en ny stadsdel, Nya Årstafältet. Samtidigt verkade bl.a. Nätverket Årstafältet! och Naturskyddsföreningen för att skydda och utveckla det existerande grönområdet Årstafältet, och förverkliga den existerande men aldrig fullt genomförda detaljplanen för en landskapspark och stadsbondgård. 2009 stod det klart att stora delar av Årstafältet kommer att bebyggas. Den konstgjorda fikusen på bilden hittades i en kontainer i närheten av parken och planterades på hösten i den del av området där ny bebyggelse beslutats om.

The Political Beekeeper's Library at Bildmuseet in Umeå 2018

[Konstgjort fikusträd, Årstafältet 2009]